Halloween party ideas 2015

Sudah tidak asing lagi bagi kita akan sebutan Jin, Iblis atau Syaitan. Tahukah anda apa bedanya Makhluk tersebut ?Hal ini adalah sangat penting untuk diketahui karena bagaimana mungkin kita akan mampu melawan musuh sementara kita tidak mengetahui siapa sesungguhnya musuh kita itu dan bagaimana pula kekuatannya. Pada Firman- firman Allah swt dalam Al Quran banyak sekali menyatakan bahwa Syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia yang harus kita perhatikan serta bagaimana pula cara mengantisipasinya.
·      Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.(Al baqarah 168)
  • ·     Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.( Al baqarah 208)
  • ·      Syaitan telah menguasai mereka lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah; mereka itulah golongan syaitan. Ketahuilah, bahwa sesungguhnya golongan syaitan itulah golongan yang merugi.( mujadillah 19)
Mengenai apa dan siapa Syaitan itu tidak terlepas dari Makhluk Allah yang disebut dengan Iblis. Iblis itu adalah makhluk tuhan dari golongan Jin yang membangkang.
  • · Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada para malaikat: "Sujudlah kamu kepada Adam," maka sujudlah mereka kecuali Iblis; ia enggan dan takabur dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir.( Albaqarah 34)
  • · Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada para malaikat: "Sujudlah kamu kepada Adam", maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripada-Ku, sedang mereka adalah musuhmu? Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti (Allah) bagi orang-orang yang zalim.( Kahfi 50)
Ia ( iblis ) telah bersumpah akan menyesatkan seluruh manusia.
  • · Iblis menjawab: "Demi kekuasaan Engkau aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hamba-Mu yang mukhlis di antara mereka.(shad 82- 83)
Pekerjaan Iblis untuk menggoda manusia inilah yang disebut dengan Syaitan. Jadi Syaitan adalah segala sesuatu yang sifatnya menghasut manusia dan ia berupa Jin dan Manusia.
  • ·  Dan demikianlah Kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu syaitan-syaitan (dari jenis) manusia dan (dari jenis) jin, sebahagian mereka membisikkan kepada sebahagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu (manusia). Jikalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan.( An’am 112)
  • · Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Barangsiapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya syaitan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan yang mungkar. Sekiranya tidaklah karena kurnia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorangpun dari kamu bersih (dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu) selama-lamanya, tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.( Annur 21)
Jadi Syaitan adalah para pemberontak yang berasal dari golongan Jin dan Golongan Manusia yang pekerjaannya membisikkan kepada manusia untuk meng-ingkari Tuhan. Pada diri manusia ada Hawa Nafsu yang apabila ia menghasut untuk ingkar pada Allah maka nafsu tersebut dapat juga disebut Syaitan.
  • ·      Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya, dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmu-Nya dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya? Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah (membiarkannya sesat). Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?( Jatsiah 23)
  • ·  Dan berkatalah syaitan tatkala perkara (hisab) telah diselesaikan: "Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan akupun telah menjanjikan kepadamu tetapi aku menyalahinya. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan (sekedar) aku menyeru kamu lalu kamu mematuhi seruanku, oleh sebab itu janganlah kamu mencerca aku, akan tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku sekali-kali tidak dapat menolongmu dan kamupun sekali-kali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku (dengan Allah) sejak dahulu". Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu mendapat siksaan yang pedih.( Ibrahim 22)
Dengan mengetahui begitu lemahnya manusia dan begitu dahsyaatnya gempuran Syaitan untuk menggoda manusia karena ia berasal dari kalangan Jin, Manusia dan Juga dari Hawa Nafsu kita sendiri sangatlah jelas disini kalaulah tidak dengan pertolongan Allah tentu kita ini tidak akan selamat hidup didunia ini. Karena itu marilah  memohon pertolongan selalu kepada Allah agar diberi kesadaran penuh bahwa Syaitan itu selalu tidak henti- hentinya membisikkan kepada kita jalan- jalan yang menimbulkan Murka Allah itu.
  • · "Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi".                ( Al A’raaf 23)
Masuklah selalu setiap saat setiap detik kedalam Benteng Allah agar selalu selamat dari para pembisik- pembisik itu. Benteng Allah yaitu :
 LAA ILLA HA ILLALLAH
Salam

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.