Halloween party ideas 2015

Kemajuan Islam dan penyebarannya keberbagai kalangan terjadi secara bertahap. Dalam istilah Al Quran, mereka yang terdahulu dan mendakwahkan Islam disebut ash-Shabiqun. Siapa yang lebih dulu memeluk Islam mendapat kedudukan yang terhormat setelah Rasulullah saw. Menurut catatan dan bukti sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan yang ditulis oleh Ja’far Subhani dalam karyanya Ar-Risalah: Sejarah Kehidupan Rasulullah saw, wanita pertama yang memeluk Islam adalah istri Rasulullah, yakni Siti Khadijah raduaallahu anha. Sedangkan pria pertama yang memeluk Islam ialah Ali’ bin Abi Thalib karamallahu wjhah.

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.