Halloween party ideas 2015

Generasi Islam pertama yang dibina Rasullullah SAW, adalah sebaik baik generasi yang seluruh kehidupannnya merupakan teladan bagi kaum muslimin sepanjang masa. Mereka berkorban dengan segala yang dimiliki demi tegaknya syiar islam. Berikut ini beberapa nama hartawan muslim generasi pertama yang telah mengeluarkan hartanya untuk kemajuan Islam, yakni ummahatul mu’minin pertama Khadijah, Abu Bakar Ash Shiddiq, Umar Bin Khattab, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, ummahatul mu’minin Aisyah dan Sa’ad Ibnur-Rabi’.

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.